Doelgerichte Huiswerk-begeleiding

Doelgerichte huiswerkbegeleiding

 

Openingstijden CSb

Het CSb is op schooldagen geopend van 14.30 - 18.30 uur.

Aansluitend aan de schooltijd wordt het huiswerk dagelijks op het CSb gemaakt, geleerd en overhoord. De doelgroep van het CSb bestaat uit leerlingen van scholen voor het voortgezet onderwijs.

Totaalpakket

Bij het CSb werken leerlingen onder deskundige begeleiding aan alle schoolvakken. Dagelijks zijn op elk vakgebied begeleiders aanwezig, zodat onze leerlingen altijd alle inhoudelijke vragen kunnen stellen. Wij bieden geen huiswerkklas, maar intensieve huiswerkbegeleiding op alle vakgebieden.

Ervaren docenten

Bij het CSb werken ervaren docenten en begeleiders, zodat het totale vakgebied wordt afgedekt. Iedere leerling krijgt op het CSb zijn eigen mentor die samen met de leerling de studieresultaten bijhoudt en bespreekt. Voordat een leerling bij het studiecentrum geplaatst wordt, is er een intakegesprek met de leerling en zijn ouders/verzorgers.

Gestructureerde taakaanpak

De leerling bewaart alle schoolboeken op het centrum. Iedere middag start hij met het maken van een planning, omdat er op rustige dagen vooruitgewerkt moet worden voor drukkere dagen. Dagelijks werkt de leerling aan de voorbereiding van schriftelijke overhoringen en proefwerken. De leerling wordt getraind in het maken van schema's en samenvattingen van de leerstof, hij kan vragen stellen over de leerstof en in alle rust de leerstof herhalen en laten overhoren. Naast de vakinhoudelijke kennisoverdracht is er veel aandacht voor het leren studeren. Samen met de leerling wordt er gewerkt aan het hanteren van een gestructureerde taakaanpak.

Dagdelen

Leerlingen die 3 of 4 dagdelen op het CSb aanwezig zijn, maken de overige dagen het huiswerk thuis.  Dit is een goede mogelijkheid voor  leerlingen die geen moeite hebben met plannen en zich de bij het CSb aangeleerde structuur eigen hebben gemaakt. 

Mentor bewaakt leerproces

Bij het maken van de dag- en weekplanning gebruikt de leerling zijn agenda, som of magister en de door school verstrekte lesplanners en studiewijzers. De schoolresultaten worden door de mentor gevolgd zodat deze op de hoogte blijft van de behaalde studieresultaten en het leerproces kan bewaken en sturen. Het goed noteren van het huiswerk en het aanleveren van lesplanners en studiewijzers is de verantwoordelijkheid van de leerling.

Mobiele telefoon.

Op het CSb is de mobiele telefoon tijdens de begeleidingsuren te gast in ons 'mobielhotel'. 

Zelfvertrouwen

Het CSb leert een leerling huiswerk maken en studeren. Een leerling die zich eenmaal een goede studie-aanpak heeft eigen gemaakt, zal in de toekomst zonder hulp van het CSb zijn huiswerk maken en leren en vol zelfvertrouwen zijn schoolcarrière vorm geven.

Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak

Contact

President Kennedylaan 20

2403 DP Alphen aan den Rijn

0172 - 243664

info@csbonline.nl