CSb 2019 geslaagd CSb 2019 geslaagd 2
Een aantal van onze 12 geslaagde examenkandidaten. Wij zijn trots op het geweldige resultaat van onze leerlingen

GESLAAGD !

Geslaagd!

Onze dochter Kate heeft 4 jaar huiswerkbegeleiding gekregen op het CSb. Uiteraard ging dat met ups en downs want wanneer andere klasgenoten nog even gingen ‘ chillen’ na school moest zij naar de huiswerkbegeleiding. Echter gedurende die 4 jaar zagen we haar ontwikkelen en zelfs schoorvoetend waarderen dat ze na school altijd bij CSb medewerkers met vak kennis  terecht kon met haar huiswerk vragen.

In de periode voorafgaand aan de toetsweken vroeg ze zelf of ze nog een extra dagdeel ingepland kon worden zodat ze zich onder professionele begeleiding kon voorbereiden.

In het laatste jaar regelde ze eventuele extra dagdelen voorafgaand aan tentamens zelf en ook de planning voor haar examenvakken vulde ze zelf in. 

Wij kunnen zeggen dat ze de afgelopen 4 jaar de handvaten heeft gekregen om efficiënt te leren en te plannen wat geresulteerd heeft in een mooie eindlijst en diploma!

Met vlag en wimpel geslaagd !

Nadat onze dochter afgestroomd was van t VWO naar de HAVO, was het tijd voor verandering. Aangezien het CSb bij ons om de hoek zit, een afspraak gemaakt. Na een prettig intakegesprek, hadden we er vertrouwen in dat het CSb onze dochter op professionele wijze naar de eindstreep zou begeleiden. En dat vertrouwen is niet beschaamd! Noa werd door haar mentor goed in de gaten gehouden en wij waren goed op de hoogte door de wekelijkse e-mails en het persoonlijke contact. Vooral de 1 op 1 aandacht met voor haar moeilijke zaken, heeft haar goed gedaan. Soms had ze geen zin, na lange dagen op school. Maar uiteindelijk is ze glansrijk geslaagd!

Lief kaartje gehad van CSb en een leuk kadootje, super!! Ik ga jullie gewoon een beetje missen, succes voor de toekomst gewenst, maar dat komt goed.

Familie Krassenburg

Open lijnen tussen ouders, CSb en school

Vanaf  tweede leerjaar VMBO zijn wij vaste bewoners van CSb voor Vincent.

Eerst had hij heel veel moeite met de planning en de lange dagen, maar zijn vaste begeleiders en mentor hielpen hem met vaste hand door zijn schooljaren heen.

Na het 3e jaar  stroomde hij af naar VMBO GL en daar wilde hij het op eigen kracht proberen, dus CSb werd  even in de kast gezet.

Eind van dit 3e jaar is met school afgesproken dat we terug zouden gaan naar zijn vertrouwde plek bij CSb .

Omdat we eigenlijk contact met CSb hadden gehouden, konden we zo terugkomen.

Zijn vaste mentor heeft hem weer onder haar hoede genomen en het eindresultaat is dat hij zonder 1 onvoldoende in 1x geslaagd is.

Wij zijn alle begeleiders dan ook heel dankbaar dat zij ons overal mee hebben geholpen en dat de lijnen tussen ons,  CSb en school altijd heel open en prettig waren.

Heel blij dat we deze toch wel moeilijke stap toen genomen hebben voor zowel ons als ouders maar zeker voor Vincent die het toch maar moest doen.

Ik kan alleen nog maar zeggen dat het zeker geen schande is om huiswerkbegeleiding te krijgen. Je wordt er alleen maar beter van en je leert beter alles te doseren.

Dit dankzij de heel goede begeleiding van de zeer goede mensen die CSb draaiende houden.

Met heel veel dank. 

Vincent en ouders

 

Prima bijles en zeer betrokken begeleiders

Mijn zoon, Menno heeft bijles gehad voor Geschiedenis en Engels. Hij is mede door de bijles geslaagd voor zijn HAVO examen. De bijlessen worden één op één gegeven en er worden zeer goede tips meegegeven. In het geval van geschiedenis heeft hij geleerd hoe hij goede samenvattingen kan maken. Bij Engels is vooral zijn woordenschat een probleem. Bij de bijles kreeg hij goede tips om signaalwoorden te herkennen, iets waar hij heel veel aan gehad heeft.

De bijlessen worden op een prettige manier en vol enthousiasme gegeven, iets wat weer doorwerkt op mijn zoon.   

Als ouder wordt je ook altijd goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van je kind. Ik zou dan ook iedereen de bijles van CSb aanraden.

Wilma

Uitstekende ondersteuning en terugkoppeling

Omdat onze zoon vanaf de vierde van het VWO moeite kreeg om het tempo en de hoeveelheid huiswerk bij  te houden en dit in de vijfde niet beter werd, hebben we rond de kerstvakantie contact opgenomen met CSb. Na de intake hebben we gekozen voor 3 middagen huiswerkbegeleiding per week.

Na een aantal keren had onze zoon zijn draai gevonden. CSb hielp met de planning en voor vragen kon hij altijd bij iemand terecht. Met name schei- en natuurkunde waren vakken waarbij hij de steun vond, die op school ontbrak. Doordat het meeste huiswerk bij CSb gemaakt werd, hoefde hij hier thuis veel minder tijd in te steken. Dit gaf veel rust. Iman, zijn mentor bij CSb, gaf met grote regelmaat een terugkoppeling over hoe de studiebegeleiding verlopen was en wat er thuis nog van hem verwacht werd. Heel erg fijn dit contact. Hij is met een keurig rapport overgegaan.

Onze zoon wil na de middelbare school een HBO studie gaan doen en heeft ondanks de resultaten besloten om af te stromen naar de HAVO. We hebben inmiddels het idee dat hij het op eigen kracht kan doen en hij stopt na de herfstvakantie bij CSb. Mochten de resultaten aanleiding geven, dan mag hij terug komen. Waarschijnlijk gaat hij nog wel gebruik maken van examentrainingen bij het CSb.

Anneke -  ouder

Rust, overzicht en begeleiding

CSb: rust, overzicht en begeleiding

Onze jongste zoon is enkele jaren begeleid door de mentoren van CSb. Hij heeft HAVO gedaan op het Scalacollege en liep daar in het tweede leerjaar helemaal vast, mede door problemen van persoonlijke aard die direct van invloed waren op zijn leervaardigheid. Zijn cijfers zakten in een snel tempo en al gauw zag hij het niet meer zitten op school, werd er zelfs heel onzeker en somber van.

Al snel was duidelijk dat hij een persoon is die veel begeleiding nodig heeft wat betreft het plannen van (huis)werk en een zo prikkelarm mogelijke leeromgeving nodig heeft, waar tevens structureel uitleg gegeven kan worden en waar de leerstof ook overhoord wordt. De mentor op school wees ons op de mogelijkheid van externe studiebegeleiding en gaf tevens aan dat het Scalacollege goede ervaringen had met het CSb.

Onze zoon werd aangemeld en na aanvankelijk nog weerstand tegen deze, vrij intensieve, begeleiding te hebben gevoeld, was hij na een paar weken gewend en werd hij steeds enthousiaster. Zijn cijfers schoten omhoog en onze zoon veranderde van een onzekere, sombere jongen in een puber die lekker in zijn vel zat, weer zin in school had en trots zijn cijferlijsten liet zien. Met als resultaat dat hij, ondanks nog wat dips in het examenjaar(waar hij overigens ook super doorheen gesleept werd door zijn mentoren van CSb), begin juli zijn HAVO diploma in ontvangst mocht nemen. Enorm trots zijn wij op hem, maar ook op de medewerkers van CSb, want zonder hen had alles waarschijnlijk heel anders gegaan. Dus voor ons was de begeleiding van CSb het beste dat onze zoon kon overkomen…, écht een aanrader!!

Laura- Ouder

Pagina 1 van 5