Danielle - ouder

Van basisschool naar de brugklas

De lerares van groep 8 op de lagere school van onze dochter Luna heeft ons aangeraden om haar aan te melden voor huiswerkbegeleiding bij het CSb. Meteen vanaf het begin van de brugklas, zodat ze een goede start zou maken. Zij voorzag al dat Luna het anders moeilijk zou krijgen, want plannen en organiseren zijn niet bepaald haar beste vaardigheden.

Na het kennismakingsgesprek met de mentor bleek dit een juist advies, want het voelde meteen goed. Luna was vooral blij met het feit dat ze al het huiswerk zou maken en leren bij het CSb, zodat ze thuis niks meer hoefde te doen. Wij zagen het vooral zitten omdat er een zorg uit handen werd genomen door professionals en Luna ook zou leren om het uiteindelijk zelf te doen.

In het begin van het schooljaar is Luna begonnen met vijf dagen huiswerkbegeleiding per week, direct uit school. Eerst moest zij daar erg aan wennen, want ze maakte hele lange dagen. Na een maand of twee is ze daarom op vier dagen overgegaan, dat gaf haar wat meer ruimte. Naast huiswerkbegeleiding kreeg Luna ook extra stof voor spelling vanwege dyslexie en extra rekenoefeningen toen ze achterbleef met rekenen. Alle moeite werd overigens beloond met prachtige cijfers en rapporten, zodat ze na een half jaar overgestapt is op drie dagen per week. Net voor de zomervakantie stopt Luna helemaal bij het CSb, want ze is overtuigd dat ze het nu wel zelf kan!

Luna gaat prima over naar het tweede jaar en gaat dan zonder het CSb verder. Ze maakt hierover een zelfverzekerde indruk. Ze heeft goed geleerd hoe ze haar werk moet inplannen om het overzicht te bewaren. Als ouders hebben wij de samenwerking en het contact met het CSb als zeer prettig ervaren. De mentor was goed te bereiken en reageerde ook snel op vragen of meldingen. Wij zien het zeker als een duurzame investering in onze dochter!

Danielle Rodriguez

Contact

President Kennedylaan 20

2403 DP Alphen aan den Rijn

0172 - 243664

info@csbonline.nl