Ineke - Ouder

Thuis geen getouwtrek

We maken sinds 2 jaar met volle tevredenheid gebruik van het Centrum voor Studiebegeleiding omdat onze zoon plannen en organiseren moeilijk vindt.

Hier is op school niet veel aandacht aan besteed. Hij ervaart het CSb als prettig en er wordt samen met hem een weekplanning gemaakt, ook heeft hij een lieve en geduldige mentor met wie hij het goed kan vinden en die aan hem gekoppeld is. Onze zoon gaat over en ik heb begrepen dat veel kinderen uit zijn klas afstromen. Zonder het CSb was hij ook afgestroomd of blijven zitten.

Thuis geen getouwtrek: "wanneer ga je je huiswerk nu doen", een rustig en fijn gevoel!

Dank hiervoor.   Ineke.

Contact

President Kennedylaan 20

2403 DP Alphen aan den Rijn

0172 - 243664

info@csbonline.nl