Helga en Jan - ouders

Geslaagd !

In de 3 jaren dat Max op het CSb heeft gezeten heeft hij een zeer goede ondersteuning  en begeleiding  gehad  bij zijn huiswerkopdrachten, voorbereidingen op zijn SO'S proefwerken, tentamens en examens, zodat hij nu is geslaagd.

Zonder het CSb zou hij het niet gered hebben.
Heel hartelijk dank voor de goede zorgen en de persoonlijke aandacht die hij van jullie heeft gekregen.

Contact

President Kennedylaan 20

2403 DP Alphen aan den Rijn

0172 - 243664

info@csbonline.nl