Rust, overzicht en begeleiding

CSb: rust, overzicht en begeleiding

Onze jongste zoon is enkele jaren begeleid door de mentoren van CSb. Hij heeft HAVO gedaan op het Scalacollege en liep daar in het tweede leerjaar helemaal vast, mede door problemen van persoonlijke aard die direct van invloed waren op zijn leervaardigheid. Zijn cijfers zakten in een snel tempo en al gauw zag hij het niet meer zitten op school, werd er zelfs heel onzeker en somber van.

Al snel was duidelijk dat hij een persoon is die veel begeleiding nodig heeft wat betreft het plannen van (huis)werk en een zo prikkelarm mogelijke leeromgeving nodig heeft, waar tevens structureel uitleg gegeven kan worden en waar de leerstof ook overhoord wordt. De mentor op school wees ons op de mogelijkheid van externe studiebegeleiding en gaf tevens aan dat het Scalacollege goede ervaringen had met het CSb.

Onze zoon werd aangemeld en na aanvankelijk nog weerstand tegen deze, vrij intensieve, begeleiding te hebben gevoeld, was hij na een paar weken gewend en werd hij steeds enthousiaster. Zijn cijfers schoten omhoog en onze zoon veranderde van een onzekere, sombere jongen in een puber die lekker in zijn vel zat, weer zin in school had en trots zijn cijferlijsten liet zien. Met als resultaat dat hij, ondanks nog wat dips in het examenjaar(waar hij overigens ook super doorheen gesleept werd door zijn mentoren van CSb), begin juli zijn HAVO diploma in ontvangst mocht nemen. Enorm trots zijn wij op hem, maar ook op de medewerkers van CSb, want zonder hen had alles waarschijnlijk heel anders gegaan. Dus voor ons was de begeleiding van CSb het beste dat onze zoon kon overkomen…, écht een aanrader!!

Laura- Ouder

Contact

President Kennedylaan 20

2403 DP Alphen aan den Rijn

0172 - 243664

info@csbonline.nl